Lederen av AUF i Oppland, Jan Halvor Vaag Endrerud, forstår ikke hvordan vi skal kunne nå målet om et universelt utformet Norge i år 2025, dersom vi ikke nå intensiverer arbeidet.

Han oppfordrer til et tilgjengelighetsløft i hjemfylket Oppland.

«Å legge til rette for at vi alle skal kunne delta i samfunnet på samme måte som alle andre, må være en av hovedoppgavene for oss som samfunnsbyggere i årene framover. Det handler om å gi alle mennesker mulighet til å realisere seg selv, og å sørge for at alle kan ferdes i samfunnet på en verdig måte. Vi trenger et tilgjengelighetsløft i kommunen/fylket vårt. Jeg tror Oppland kan gjøre en større innsats for at vi sammen kan nå målet om universelt Norge i 2025. Da må vi bl.a. sørge for at politikerne erkjenner utfordringene og utarbeider planer for å nå målene. Det er gjort fra nasjonalt hold - nå må vi få mer av dette fra lokalt hold også. Vi må sørge for at det ikke gis dispensasjon fra kravet om universell utforming, og være flinkere på å inkludere brukergrupper. Et godt sted å starte er at kommunen sørger for at skolebyggene kan brukes av alle elever,» skriver Endrerud i et leserinnlegg i avisa Gudbrandsdølen Dagningen.

Kilde: Gudbrandsdølen Dagningen