– Dette er et grått og kjedelig budsjett. Her er ingen satsinger som kan bidra til å løfte levekårene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, mener lederen i Norges Handikapforbund.

Arne Lein i Norges Handikapforbund sier til nettstedet Handikapnytt at han er alt annet enn imponert over regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.

Lein mener at regjeringen lar mulighetene løpe fra seg til å gi funksjonshemmede et løft. Kampen for et tilgjengelig Norge er ett av dem:

Selv om man sier at universell utforming er viktig, bruker regjeringen få eller ingen aktive virkemidler som kan bringe Norge nærmere målet om å være et tilgjengelig samfunn for alle.

Lederen i Handikapforbundet avviser at han bedriver forutsigbar svartmaling på autopilot, slik man alltid kan forvente av dem som representerer interessegrupper eller opposisjon, nærmest uansett.

– Det finnes lyspunkter, innrømmer Lein og viser til blant annet forslag om mer funksjonsassistanse, mer tolking for døvblinde og mer til forsøksordning med en statlig transporttjenester.

Men han mener likevel det er lenge siden han har sett et statsbudsjett med så lite satsing påfunksjonshemmedes levekår.

 

Kilde og foto: Ivar Kvistum/Handikappnytt