Uten å kunne punktskrift, påføres blinde og sterkt svaksynte et handikapp i møtet med utdanningssystemet og arbeidsmarkedet. Det mener danske Thorkild Olesen.

Olesen er leder for Instituttet for Blinde og Svagsynte (IBOS) i Danmark. Han er en sterk forkjemper for det som også kalles blindeskrift, eller braille. Det vil si skrift i form av opphøyde punkter som kan føles med fingrene.

Nå ser Olesen at punktskriften er under press en rekke steder i verden.

Nye teknologiske framskritt gjør at punktskriften nedprioriteres, i takt med at talesyntese blir stadig mer utviklet, og flere blinde og svaksynte er utstyrt med for eksempel snakkende iPhoner.

Men talesyntese kan ikke erstatte punktskrift, mener Olesen.

Flere av synspunktene hans finner du her.

 

Kilde: IBOS