Da elevene ved Odda videregåande skule sjekket hvordan det er å være funksjonshemmet i kommunesenteret, ble de sjokkerte. 

Odda. Foto Svein Harkestad, CC BY-SA 3.0
Det er lokalavisa Hardanger Folkeblad som forteller om prosjektet, der elevene som går helsefagarbeider i andre klasse på den videregående skolen gjorde et forsøk: De delte seg inn i grupper hvor én var blind, en annen hadde redusert hørsel og en tredje bevegelseshemmet.

Elevene Camilla Maage og Elise Rongve sier at de trodde Odda var bedre tilpasset funksjonshemmede. – Vi hadde aldri tidligere tenkt over at det å sitte i rullestol kan være et problem her, sier de til avisa.

Over to uker jobbet elevene med prosjektet. De var innom både butikker, kafeer og legekontor. De fant mange høye kanter både i butikker og kommunale bygg, gangfelt som mangler lydsignal, butikker uten rullestolramper og legekontor uten ringeklokke og heis. Tilretteleggingen i Odda er generelt dårlig, konkluderer elevene.

Elevene har nå laget en rapport hvor de lister opp en rekke tiltak de mener bør settes i verk i Odda.

Frisklivskoordinator og konsulent for funksjonshemmede i Odda kommune, Gunnvor Medhus, er helt åpen om at dagens utforming ikke er god nok.

– Vi har en jobb å gjøre i Odda, bekrefter hun overfor Hardanger Folkeblad.
Odda kommune er i gang med et prosjektarbeidet hvor de skal kartlegge de mest prioriterte kommunale byggene. I tillegg skal kommunen se på utearealer, turveier og andre ferdselsområder.

Kilde: Hardanger Folkeblad