Flere funksjonshemmede i arbeid er det eneste delmålet i IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) som står på stedet hvil. Det opprører Geir Lippestad, tidligere advokat og aktiv i funksjonshemmedes organisasjoner, nå byråd for næring og eierskap i Oslo.

– Vi er nødt til å endre holdninger, slik at vi ansetter folk ut fra kompetanse, ikke fordommer, sier Lippestad til nettavisen Fontene.

Mange funksjonshemmede som ønsker å jobbe, står utenfor arbeidslivet. Oslo kommune har i to år jobbet med en traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Så langt er 12 ansatt hos kemnerkontoret og i etatene for renovasjon, eiendom, byfornyelse og gravferd.

Noen av etatene har gjort det til rutine å alltid vurdere om ledige stillinger skal lyses ut gjennom traineeordningen.

De som ansette gjennom ordningen har en mentor som er ansatt et annet sted i kommunen. Tilbakemeldingene tyder på at det er nyttig å lufte utfordringer på jobben med en ekstern person.

Lippestad mener traineeordningen i Oslo kommune bør utvides. Han forteller at det er flere i byrådet som brenner veldig for dette.

Du kan lese hele artikkelen hos Fontene her.

Kilde: Fontene