To interesseorganisasjoner vil sammen gjøre norske kulturarenaer mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bak prosjektet Tilgjengelighet Kultur–Norge står Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler.

Med støtte fra Deltasenteret og inspirasjon fra den engelske organisasjonen Attitude is Everything vil interesseorganisasjonene veilede og inspirere kulturarrangører til å sette fokus på god tilgjengelighet for alle.

Målet er at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få mulighet til økt kulturopplevelse og deltakelse.

Gjennom opplæring og rådgivning skal kulturarrangørene lage en handlingsplan for tilgjengelighet. Tilgjengelighet blir da en del av sjekklista for kulturarrangementet og alle i organisasjonen, ansatte og frivillige vil få opplæring i universell utforming og tilgjengelighet.

God informasjon om tilgjengelighet ved billettbestilling og frivilligregistrering er en viktig start for at mennesker med nedsatt funksjonsevne raskt skal få nødvendig informasjon om arrangementets tilgjengelighet.

– Dette blir stadig viktigere og vi har merket stor etterspørsel etter å få være med i prosjektet. Etter bare noen ukers arbeid har vi lært at det ikke nødvendigvis er veldig kostbart med tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Her har vi også mye å lære av hverandre, sier prosjektleder Berit Vordal.

I alt 16 kulturaktører fra hele landet – alt fra Festspillene i Nord-Norge til Kroa i Bø – er med i prosjektet i 2016.

Kilde: NKA