Det er fortsatt noen ledige plasser ved videreutdanningen "Helse og Omsorg i Plan" med oppstart i september 2016.

KS tilbyr et års gratis utdanning i kommune- og samfunnsplanlegging. Dette er et ettårig deltidsstudium som gir 30 studiepoeng.

Målgruppen er personer som er ansatt i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og hos Fylkesmannen. Både de som har ansvar for planlegging og planprosesser generelt, og de som har implementering av samhandlingsreform, ny helse- og omsorgslov og ny folkehelselov som viktig oppgave oppfordres til å søke.

Både Høgskulen i Volda, Universitetet i Agder, Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Tromsø tilbyr utdanningen.

Mer informasjon finner du hos KS.

 

Kilde: KS