Nå kan du foreslå kandidater til Rogaland fylkeskommune sin innovasjonspris for universell utforming. 

Prisen skal være en anerkjennelse til designere, arkitekter og virksomheter som på en innovativ og nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester eller omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn.

Innovasjonsprisen kan gis til bedrifter, offentlige organer, institusjoner, frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner i Rogaland som har utviklet en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess eller organisasjonsform som fremmer universell utforming.

Prisen er 25 000 kroner og et kunstverk fra en Rogalandskunstner.

Fristen for å sende inn forslag er 16. september.

Her finner du skjema til bruk ved forslag.

Send forslag til firmapost@rogfk.no

Kilde: Rogaland fylkeskommune