Det er Husbanken og rådgivningsfirmaet Universell Utforming AS som er ute etter eksemplene. De vil bruke dem i et nytt idéhefte.

Uterom er sosiale møteplasser. Derfor er det viktig at de også fungerer inkluderende.

Gode eksempler på slike uterom eller andre kreative idéer knyttet til dem, er det flere som er interessert i å bruke.

Sender du inn tips og ideer, så kan de altså få plass i Husbankens nye idéhefte.

Uterom for alle

Husbanken er spesielt ute etter uterom som kan stimulere til aktivitet. De legger også vekt på at uterommene skal kunne fungere som møteplasser for alle aldersgrupper – med og uten funksjonsnedsettelser.

De ønsker seg eksempler som viser etablerte uterom, men leter også etter nyskapende idéer som viser enkle, lett gjennomførbare tiltak som kan skape sosial og fysisk aktivitet for barn, unge og eldre.

Ute etter det utradisjonelle

Eksemplene kan være fra alle typer uterom og det er ikke et krav at de tilfredsstiller universell utforming på alle punkter.

 Uterom som inneholder mer enn tradisjonelle sittegrupper og lekeapparater er spesielt interessante.

Eksemplene kan være uterom som er tilpasset trening og lek, hinderløyper, installasjoner som stimulerer eldre til bevegelse, uteamfier, sansehager eller annet som kan bidra til sosiale og aktive møteplasser.

Stimulere til nytenkning

Målsettingen er å inspirere til nytenking rundt utvikling av uterom.

Idéheftet skal være til inspirasjon både ved rehabilitering og ved nyanlegg.

Ditt bidrag vil bli merket med sted, landskapsarkitekt og eventuelle andre aktører som har bidratt til løsningen.

Fristen for å melde inn idéer er fredag 23. september 2016.

Send dine forslag (bilde, kort forklaring og hvem som skal krediteres) til Karen-Anne Noer på e-post karen.anne@universellutforming.org.

Ring gjerne Karen-Anne Noer på telefon 92 60 54 37 om du har spørsmål knyttet til idéheftet.

 

 Kilde: Universell Utforming AS