Universell* har nå laget en digitale veileder om universell utforming av læring under studier.

Noen studenter med nedsatt funksjonsevne har behov for støtte i studiehverdagen.

Noen ganger handler det om å gjennomføre eksamen på en annen måte. Andre ganger kan det rett og slett handle om å hjelpe studenten gjennom faget.

Ansvaret for tilrettelagt læring blir stadig mer desentralisert, ut til fakulteter og avdelinger.

Her kan du lese mer om den nye veilederen.

Universell* er en nasjonale pådriverenhet for universell utforming i høyere utdanning og er plassert ved NTNU.

Kilde: Universell*