Ski kommune i Akershus satte seg  13. april som mål å bli gode på universell utforming av uteområder. Hvorfor bryr Statens vegvesen seg så lite om dette? undres Høyre-politiker.

Nordbyveien er hovedveien gjennom det mange i dag kaller Ski-byen. I lang tid har det væt anleggsarbeider i veien. Og det kommer til å fortsette.

«Det er synd å si at vegvesenet bryr seg særlig om hensynet til universell utforming i dette arbeidet. Det er å håpe at veien blir universelt utformet når den en gang blir ferdig, men inntil da må det tas grep for å etterleve kommunens bestemmelser på området,» skriver Hans Martin Larssen (H) i et leserinnlegg i avisa Østlandets Blad.

Larssen peker på at det ikke er laget overganger mellom veier og fortau som gjør det mulig for en rullestolbruker å ta seg opp på eller ned fra fortauene. Noen ganger har det heller ikke funnes åpne fortau på noen sider av veien. Skilt står gjerne i hodehøyde midt på fortauet eller aller helst så mangler de.

Selv en dreven fotgjenger kan bli forvirret. En svaksynt eller blind, har ingen mulighet til å ta seg frem til fots.

Larssen spør nå ordføreren i Ski om Statens vegvesen i det hele tatt er blitt orientert om vedtaket i Ski kommunestyre om kommunens nye Norm for universell utforming av uteområder, veger og gater?

Kilde: Østlandets Blad