Hele tre av fire synshemmede ville reist mer kollektivt dersom systemet var bedre tilrettelagt, viser en ny undersøkelse.

– Dagens busstilbud gjør det nesten umulig for oss blinde og svaksynte å finne riktig buss, eller gå av på riktig holdeplass., dette sier Oddvar Øyan, leder for Melhus lokallag av Norges Blindeforbund til Trønderavisa.

Øyan forteller hvor vanskelig det er å skulle ta buss som synshemmet. Han mener at det føles både vondt og unødvendig å skulle be fremmede om hjelp så ofte.

En ny undersøkelse hos Ipsos viser at tre av fire synshemmede ville reist mer kollektivt dersom systemet var bedre tilrettelagt. I den samme undersøkelsen går det frem at nesten to av tre synshemmede oppgir at de kvier seg for eller aldri bruker kollektivtransport alene.

Et av de største problemene er å finne riktig buss, viser undersøkelsen. Mer enn 80 prosent forteller at de synes dette er vanskelig.

Flere enkle løsninger kan gjøre det lettere for synshemmede å bruke kollektiv transport.

Når det ikke er mulig å lese enten destinasjon eller nummer på bussen i det den stopper, kan det være nesten umulig å vite hvilken buss man skal gå på, spesielt gjelder dette hvis det passerer mange busser etter hverandre.

En så enkel løsning som å annonsere hvilken buss som kommer til holdeplassen gjennom høyttalere kan gjøre hverdagen lettere for mange.

Kilde: Trønderavisa