Uu-kompetanseprogrammet for politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner har i vår kurs i Bergen, Oslo, Kristiansand og Trondheim.

Kompetanseprogrammet er utviklet av Høgskolen i Bergen og er en del av regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet.

I forbindelse med den nye handlingsplanen for universell utforming 2015 – 2019 er kursinnholdet blitt frisket opp.

Arrangør er Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og oppdragsgivere er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet.

Her er kursdatoene:

Bergen - 2. mai

Oslo - 12. mai

Kristiansand - 19. mai

Trondheim - 26. mai

Kurset er gratis for alle deltakere og vil inneholde alle de fem modulene i uu-kompetanseprogrammet.

Her finner du mer informasjon om kurset og mulighet for påmelding.

Kilde: NKF