Regjeringen legger fram et lovforslag om universell utforming av alle læremidler i løpet av våren 2017.

Illsutrasjon fra lærebok
Nettsider og automater rettet mot allmennheten må i dag være universelt utformet. Dette kravet gjelder ikke digitale læremidler.

Dette unntaket må bort, mener regjeringen.

Slik vil alle digitale løsninger fra 2018 bli tilpasset elever med ekstra utfordringer, som for eksempel lese- og skrivevansker og synsproblemer.

Innen 2021 skal også alle gamle læremidler og løsninger oppfylle kravene, hvis Stortinget sier ja.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner understreker at det ikke bare er det rent tekniske som skal være universelt utformet. Også innholdet må bli tilpasset de ulike gruppene.

Tidligere i år leverte analysebyrået Proba en analyse av et slikt lovforslag for Sanners departement. Analysen forteller om internasjonal forskning som tyder på at universell utforming av digitale læremidler, gir økt læringsutbytte for elever med spesielle behov.

Den største gruppen er elever med lese- og skrivevansker, som ifølge Proba utgjør 15-30 prosent av elevene.

– Dette er et viktig verktøy for at flere kan få god undervisning. Vi har god tro på at dette også kan gjøre at færre faller fra i skolen, sier Sanner til Utdanningsnytt. 

 

Kilde: Utdanningsnytt