Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter deltakelse på konferansen Universal Design 2016 i York 21. - 24. august 2016.  

Støtten gis til deltakere fra Norge som har vanskeligheter med egen finansiering, uavhengig av typen arbeidsted (statlig, kommunal, privat virksomhet). Vilkåret for støtte er godkjent abstrakt for presentasjon eller søker med ansvar for godkjent verksted. Posterdeltakere og øvrige deltakere uten abstrakt kan gis støtte med mindre beløp dersom primærgruppen ikke anvender hele den avsatte rammen til dette formålet. Maksimalt beløp det kan søkes om er kr 6000 til konferanseavgift, reise og/eller opphold.


Universell ved NTNU behandler søknader og utbetaling på vegne av departementet.


Søknaden skal inneholde:

  • Søkers navn og arbeidssted/-giver mv.
  • Godkjenningen av abstrakt/verksted/posterpresentasjon med foredragets/verkstedets/posterens tittel og referansenummer fra UD2016York.
  • Begrunnelse for søknaden.
  • Støttemottaker (arbeidsstedets/-givers adresse og referanse (kontonummer og organisasjonsnummer).
  • Kostnadssted eller prosjektnummer eller annen referanse til riktig enhet.

Tilsagn vil bli gitt umiddelbart.


Støtten vil bli utbetalt etter innsendt utbetalingsanmodning vedlagt bekreftet påmelding på konferansen. Utbetalingsanmodning/ søknad sendes til kontakt@universell.no , i form av et vedlegg i word eller pdf-format. Merk e-post med "Utbetalingsanmodning York 2016". Søknadsfrist er 25.5.2016.


Merk: Støtten utbetales til arbeidssted/-giver og ikke som refusjon av private utgifter.


Til orientering annonserer arrangøren om pakkepriser på konferanseavgift og opphold både for én, to og tre dager; eksempelvis for tre dager slik:
Ved påmelding senest 27. mai på £ 595, etter 27. mai £ 655 omfattende: Full conference, with 3 night's accommodation (21st, 22nd and 23nd August), includes breakfasts, morning and afternoon coffee/teas, lunches, conference reception and conference dinner