På 1990-talet var idealet at barn og unge med funksjonshemninger skulle inkluderes med jevnaldrende. Nå ser en forskergruppe hvordan denne politikken i stor grad har feilet.

Unge med funksjonshemninger blir satt mer utenfor jo eldre de blir.

Dette har tiltatt de siste årene, i takt med det økte prestasjonspresset i skolen, mener forskerne ved NTNU Samfunnsforskning i Trondheim.

Forskerne har fulgt 661 familier og deres funksjonshemmede barn fra barna ble født i årene 1993 til 1995, og videre opp gjennom barnas oppvekst. Norsk skole har en stor utfordring i å tilpasse seg disse elevene. Her har det skjedd lite som ligner på inkludering, mener forskerne.

Du kan lese mer om dette hos nettavisen forskning.no

Kilde: forskning.no