Øks og sverd var erstattet med mer humane redskaper, da nordtrønderske vikinger nylig deltok på en verdenskonferanse i samfunnsutvikling i York i England. 

Her deltok både fylkeskommunen, fylkesmannen og Rådet for likestilling for å lære mer om hvordan man jobber for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle.

Det startet med rullestolen

Tema for konferansen var hvordan utforme samfunnet, slik at det blir tilgjengelig for mennesker med ulike funksjonsferdigheter. Dette angår oss alle enten vi er funksjonsfriske, sitter i rullestol, er gravid, har brukket beinet, ser og hører dårlig eller skal fylle ut et vanskelig skjema på nettet.

Denne måten å planlegge på startet i sin tid med å legge omgivelsene fysisk til rette for funksjonshemmede, særlig for rullestolbrukere. Denne individuelle tilnærmingen har nå fått et mer kollektivt perspektiv.

Nødvendig for noen, nyttig for alle

Mantraet i dette arbeidet har vært «Nødvendig for noen, nytte for alle». Mange tekniske hjelpemidler ble i sin tid utviklet for handikappede med nedsatt muskelkraft, for eksempel enhånds blandebatterier. De brukes i dag av alle og viser at gode løsninger for de få, ofte er nyttige for alle.

I Nord-Trøndelag har dette arbeidet resultert i at alle de 11 videregående skolene i fylket har gjennomgått vesentlige ombygginger og oppgraderinger basert på universell utforming.

Likestillingsrådet et supperåd?

For å sikre gode løsninger har myndighetene trukket brukerorganisasjonene inn i planleggingsprosessen. Likevel framstår dette ofte som et skinndemokrati, fordi brukerne ikke har reell innflytelse i den videre prosessen:

– Det ender ofte i et konsultativt byråkrati, eller «consultocracy», sa den engelske prosessoren Rob Imri på konferansen.

Toril Bjørken Skjørholm hos Fylkesmannen kan forstå dette synspunktet.

– Brukerne kan fort bli et alibi, hvis de ikke fortløpende er med i planleggingen og utførelsene av arbeidet. Her er det viktig at kommunene benytter brukerrådene sine aktivt og flittig, poengterer hun.

Du ska få en bedre dag i mårå

Representantene fra Nord-Trøndelag reiste med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fikk høre om mange nye tiltak. Dette vil omfatte utforming av redskaper, produktdesign, boliger og uteområder, internettsider, svømmehaller, hoteller, museum, turistattraksjoner, kulturbygg, utdanning, samferdsel, skilting, belysning, heisdisplay og velferdsteknologi/smarte hjem.

Tekst og foto: Odd Bjørn Solberg