Universell utforming, livssykluskostnader og pris. Det er de tre elementene kommunen har lagt mest vekt på i et nytt prosjekt med 40 omsorgsboliger i Andebu sentrum.

I løpet av neste år skal det bli innflytting i boligene, som er spesielt tilpasset mennesker med omsorgsbehov som ikke passer inn på et sykehjem.

Fem avdelinger med åtte boliger i hver skal samles rundt et bofellesskap. Målet er å gjøre omgivelsene så trivelig som mulig, og at stedet i størst mulig grad skal føles som et vanlig hjem.

Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede i kommunen har deltatt i utformingen av dagaktivitetssenteret og fellesrommene.

Kilde: Link Arkitektur /Andebu kommune