I et utvalg på 260 personer med nedsatt funksjonsevne, svarte 46 prosent at transport er en utfordring i hverdagslivet.

I den samme undersøkelsen foretatt av Sintef i 2015, kom det fram at over 50 prosent av personer med nedsatt funksjonene har vansker med å reise med buss uten ledsager.

En undersøkelse gjort noen år tidligere (Braarud 2012) viste at omtrent 60 prosent av rullestolbrukere i stor grad har problemer med billettautomater i forbindelse med bruk av buss eller T-bane/bybane. I denne undersøkelsen var det 160 rullestolbrukere som svarte.

I den samme undersøkelsen sa også 60 prosent av rullestolbrukerne som benytter seg av buss, at det er vanskelig å få informasjon om hvilke ruter og holdeplasser som er tilgjengelige.

En rapport fra TØI som ble utgitt nå i 2016, viste at bare 6 prosent blant bevegelseshemmede reiser med buss, trikk eller T-bane minst en gang  i uka. Det tilsvarende tallet for resten av befolkningen er 26 prosent.

I løpet av en vanlig uke er bevegelseshemmede litt oftere passasjer i en bil enn befolkningen generelt – tallene her er henholdsvis 45 prosent og 41 prosent.

I løpet av en vanlig uke er bevegelseshemmede sjeldnere sjåfør i en bil enn befolkningen generelt – tallene her er henholdsvis 52 prosent og 76 prosent.

Mer aktuell statistikk finner du på sidene Universell utforming- Status.

Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet