Har du vært på reise i et annet land og sett gode eksempler på uu innen offentlig transport? Da kan du nå komme med tips.

Å komme seg om bord på et offentlig transportmiddel er for mange. Løsningene som fins i dag, er ikke gode nok, selv om mye er på plass.

Men hva er de gode løsningene? På dette området kan det være mye å lære fra andre land.

Funksjonshemmede Fellesorganisasjon (FFO) har fått tilskudd fra Deltasenteret for å kartlegge hvilke gode løsninger for ombordstigning på buss, tog, fly, ferjer osv. som finnes utenfor Norge. 

Har du opplevd spesielt gode løsninger når du har vært ute på reise? Eller har du hørt noen skryte av slike ordninger i andre land? Da vil FFO gjerne høre fra deg.

Send tips til hvilke løsninger vi bør se nærmere på til FFOs rådgiver cato.lie@ffo.no.

 

Kilde: FFO