Under kommunestyre den 20. juni ble Dalane friluftsråd tildelt Eigersunds tilgjengelighetspris. Friluftsrådet har arbeidet for at friluftsliv skal bli tilgjengelig for alle som er interesserte.

Dalane friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som strekker seg som hele Dalaneregionen, som utgjøres av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal.

Friluftsrådet har blant annet arrangert ”Friluftskveld for alle”. Dette er et arrangement hvor det legges spesielt vekt på at alle skal få kunne delta. Turene er tilrettelagt for rullestolbrukere med følge.

Friluftskvelden består av turer i forskjellige lengder for de som ønsker det og arrangeres annenhver onsdag.

Det var ordfører Odd Stangeland og leder av Felles Brukerutvalg Åshild Bakken som overrakte prisen med diplom og blomster. De begrunnet også årets pris med at friluftsrådet har arbeidet med kartlegging av universell utforming på friluftsområder.

Kilde: Eigersund kommune