Over 700 000 barn og voksne i Norge har en hørselshemming. Når du skal varsle om fare, så er det viktig å ta hensyn til denne store gruppen.

Bildet viser en brann.

En aldrende befolkning gjør at stadig flere her i landet har en hørselshemming.

Nå kan du lese online-guiden «Varslingsutstyr for hørselshemmede i det offentlige rom».

Varsling i det offentlige rom kan dreie seg om alt fra å varsle om brann, til å varsle om naturkatastrofer, store ulykker eller terrorhandlinger.

Varsling kan gjøres på flere måter, med tale, lyd, lys, tekstmeldinger eller vibrasjon.

Guiden er laget av SINTEF på oppdrag av Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Den tar for seg konkrete varslingsalternativer rettet mot et allment publikum. I tillegg gjør den rede for lovpålagte krav.

Du kan også lese en online-guide om hørselsvennlige miljøer.

Kilde: Bufdir