Difi har lansert ein ny informasjonsfilm som gir meir hjelp til deg som vil lage nettsider universelt utforma.

Bilde fra filmen.

Her er lenka til filmen som gir råd og løysingsforslag.

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/losningsforslag-web/film-med-24-tips

Kort oppsummert inneholdar filmen 24 konkrete tips til universell utforming.

Målgruppa er designerar, nettredaktørar og utviklarar.

På nettsidene til Difi finn du også nytt om universell utforming for deg som er prosjektleiar, innhaldsansvarleg og nettredaktør.

Du finn elles råd om å teste nettstaden din om den er universelt utforma, råd om utviklingsprosess, brukartesting med funksjonshemma og om redaktøren sitt ansvar.

Kjelde: Difi