Studenter som ikke kan jobbe ved siden av studiene på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få mer støtte fra Lånekassen. Få studenter kjenner tilbudet.

Studentradioen i Bergen har intervjuet Mirijam Bale Webhe. Hun studerer pedagogikk ved norsk lærerakademi i Bergen og har dysleksi. Nylig fikk hun vite om ordningen som gjør at hun kan få mer studiestøtte.

– Sånn som situasjonen er nå, så har jeg ikke så mye penger hver måned, så jeg er nødt til å jobbe ved siden av studiene. Det er ganske tungt når det nærmer seg eksamen og store innleveringer, forteller Webhe til studentradioen.

Seniorrådgiver Torleif Einarsen i Lånekassen sier at studenter med funksjonshemning trenger ekstra stipend.

– For at funksjonshemmede skal ha samme mulighet som andre studenter, blir det satt inn et stipend for å kompensere for inntekt som de ikke kan ha. Dette skal kompensere for funksjonshemningen, slik at de kan studere.

For å motta støtten må man søke gjennom Lånekassen med et eget søknadsskjema.

Informasjon om ordningen ligger på Lånekassens nettsider, men det viser seg at det er vanskelig å finne fram til svarene man er ute etter, erfarer studentradioen.

Kilde: Studentradioen i Bergen

Fantoft studentby. Foto: Diego Moreno Delgado/IstockPhoto