I Stortingets spørretime onsdag 6. april handlet de fleste spørsmålene om regjeringens politikk overfor funksjonshemmede.

Et stort antall funksjonshemmede stilte opp for å lytte til svarene, den dagen over halvparten av de 21 spørsmålene handlet om politikken for funksjonshemmede her i landet.

Representanter for de funksjonshemmedes organisasjoner stilte mannsterke opp for å vise en tydelig markering. Men mange kom bare til  Vandrehallen.

Bare seks rullestoler fikk nemlig plass på Galleriet, der publikum sitter. De andre med rullestol måtte vente i vandrehallen.

Du kan lese mer i en artikkel hos Norges Handikapforbund.

 

Kilde: Norges Handikapforbund