Noen områder i samfunnet er  blitt mye bedre tilrettelagt de siste årene. I andre sektorer gjenstår det fortsatt en hel del, konstaterer den nye handlingsplanen for universell utforming.

De siste årene er det lagt ned et betydelig arbeid for å tilrettelegge samfunnet for alle.

Noen eksempler på områder hvor det har skjedd mye er universell utforming av nettsteder, tilrettelegging på ferjer og på de store flyplassene.

 

Mye gjenstår også

På andre områder gjenstår det fortsatt en del, konstaterer handlingsplanen.

Universell utforming av offentlige bygg og uteområder, er to eksempler.

Kun 7 prosent av offentlige bygninger i kommunene har tilgjengelig atkomst. Her er det store variasjoner fra kommune til kommune. I Stavanger sentrum har for eksempel 32 prosent av bygningene nå tilgjengelig atkomst.

 

Digitale hindringer

Og selv om mye skjer når det gjelder universell utforming av nettsteder, er det mange nordmenn som hver eneste dager møter på digitale hindringer. Særlig hos mediene, bankene og hos transportbransjen er det mange som møter utfordringer på nett.

 

Tilrettelagte boliger

I årene framover blir vi mange flere eldre i Norge.

Mye i helse- og omsorgsarbeidet kommer til å bli endret. Flere må klare seg selv i eget hjem lengst mulig – og mange kommer til å ha funksjonsnedsettelser.

Slik blir det behov for flere tilrettelagte boliger. Men også omgivelsene rundt boligene og kommunikasjon til og fra, må være tilpasset en brukergruppe som blir mye større enn i dag.

 

Kilde: Handlingsplan for universell utforming 2015-2019