Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Ringsaker har stilt en rekke krav for å gjøre opplevelsen i Strandparken bedre for bevegelseshemmede.

Rådet er opptatt av at det må være parkeringsplasser for handikappede både ved badestranda og båthavna, når deler av Strandparken nå skal opparbeides, skriver Hamar Arbeiderblad.

Rådet ønsker også avstigningsmuligheter fra bil ved baderampene.

Videre ønsker Rådet at gående og syklende får hver sine gangveier, at det blir godt lys langs gangveiene, og at de nye gangveiene får universell utforming.

Funksjonshemmedes råd i Ringsaker har bedt om at rådmannen holder dem informert om arbeidet med parken.

Kilde: Hamar Arbeiderblad