Når noe ikke er universelt utformet i Stavanger, kan det nå lett meldes inn til kommunens egen meldingstjeneste VOF (Varsel om feil). 


Benker i park, Stavanger.
Foto: Foto: Colourbox
Med et enkelt grep har Stavanger kommune fått til dette.

For tiltaket og innsatsen får de Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris 2016. 

VOF (Varsel Om Feil) finner innbyggerne i Stavanger på kommunens hjemmeside eller de kan komme i kontakt gjennom sentralbordet i kommunen. Her kan de melde fra om store og små feil i de lokale omgivelsene og i kommunens tjenester.


VOF-løsningen har vært i bruk i flere år og er laget med utgangspunkt i et standard meldesystem kalt Gemini melding. Det nye er at kommunen har gjort det mulig for alle byens innbyggere å rapportere om behov knyttet til universell utforming.


Det er altså ikke lenger bare hull i asfalten, glasskår i sykkelveien eller at søpla ikke er tømt, kommunen vil få beskjed om. Stavanger kommune vil også gjerne ha beskjed om mangel på universell utforming.
Det hører med at Stavanger kommune ifølge fylkeskommunen har fått på plass gode rutiner for oppfølging av meldingene som kommer inn, med tidsfrister for når feil og mangler skal være rettet opp eller utbedret.

Rogaland fylkeskommune som deler ut prisen, mener løsningen er et godt eksempel på at innovasjon ofte handler om små endringer som kan gi store virkninger, ved at kjente problemstillinger løses på en litt annen måte enn før.

Kilde: Rogaland fylkeskommune