Alle arbeids- og publikumsbygninger skal tilfredsstille kravene til universell utforming i byggteknisk forskrift. Nå har SINTEF Byggforsk endelig samlet og sortert kravene tematisk i sjekklister.

I praksis omfatter kravene de aller fleste bygninger, bortsett fra boliger.

Til nå har det vært vanskelig å få oversikt over hva universell utforming betyr i praksis for dem som prosjekterer slik bygninger og tilknyttede utearealer.

– I byggteknisk forskrift er kravene spredt rundt i ulike paragrafer. Det vi har gjort er å samle dem og sortere dem tematisk, forteller seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF Byggforsk i en pressemelding.

Sjekklistene for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer skal være et praktisk planleggingsverktøy. Kravene til både generell brukbarhet og universell utforming er formulert som ja/nei-spørsmål med referanser til de aktuelle paragrafene i byggteknisk forskrift.

– Med sjekklistene kan man sikre seg at både de generelle forskriftskravene om brukbarhet, og bestemmelsene om universell utforming, er ivaretatt ved prosjektering av bygninger og utearealer.

– Sjekklistene kan også brukes til å kartlegge eksisterende bygninger, eller ved uavhengig kontroll i en byggesak, sier Kirkhus

 

Kilder:  SINTEF Byggforsk og Byggeindustrien.no

Illustrasjon: Høgskolen i Bergen