Ski kommune i Akershus har brukt 2016 til å kartlegge den universelle utformingen av til sammen 19 barnehager og 11 skoler. I alt 50 personer fra flere av nabokommunene i Follo kom på seminar for å høre om arbeidet og erfaringene.

Glade barn på skolen
Foto: Ski kommune
Åpne asfaltflater og fotballbaner er lite stimulerende omgivelser for de aller fleste barn, og innbyr ikke til aktivitet eller utforskning. Dette er en erfaring å ta med seg videre.

Soneinndeling og avgrensede områder ved bruk av naturlige materialer og beplantning skaper trygghet, gjør det enklere å holde på lek og aktivitet over tid, og gir muligheter for barn med funksjonsnedsettelser å delta aktivt, fikk deltagerne på seminaret høre.

Landskapsarkitekt Even Bakken trakk under seminaret fram at universell utforming også handler om stimulering av sansene. Har man nedsatt syn så kan man gjennom fugleliv, vann, blader eller biler stimulere hørselen og bruke elementene som orienteringselementer. Følesansen kan stimuleres ved å bruke ulike materialer som gummidekke, sand, bark enten hver for seg eller i kombinasjon.

Samtidig kan man bruke uteområdet som en læringsarena. Ett eksempel: Ved å installere drikkefontener ville kanskje flere uteområder blitt mer benyttet, fordi man ikke må springe hjem fordi man er tørst.

Bakken peker på sjekklister som ofte blir brukt for barnehager og skoler. Men disse sjekklistene går kun på tekniske krav. De handler ikke om opplevelsesverdi, inkludering eller sansemessige opplevelser. Hva om dette ble inkludert i sjekklistene?

Even Bakken utfordret under seminaret både Ski kommune og andre kommuner til å starte med å bruke en slik alternativ sjekkliste. Ideen kan selvfølgelig også godt kopieres av andre kommuner.

Kilde: Ski kommune