Den gamle jernbanetraseen mellom Sande og Holmestrand i Vestfold kan bli en ny og flott turvei langs havet.

Holmestrand kommune har invitere velforeninger, skoler, barnehager, idrettslag og frivillige organisasjoner til å komme med innspill på utformingen av en turvei oppå den gamle jernbanetraseen mellom Holmestrand og Sande.

Siden dette er en gammel jernbanelinje, ligger det godt til rette for å bygge en turvei med universell utforming.

Vestfold fylkeskommune støtter nå en søknad til Miljødirektoratet om støtte til etablering av den nye turstien. Siden det kun er fire i fylket som søker om slik pengestøtte i år, har fylket anbefalt alle fire søknadene. Miljødirektoratet har tidligere signalisert at de vil støtte dette prosjektet.

Bildet viser turveien.

Her kan det komme en ny og flott tursti langs Oslofjorden. (Foto: Holmestrand kommune)

Grunnen langs havet der traseen går, eies av staten. Prosjektet kan komme til å koste 12 millioner kroner, og Holmestrand kommune må regne med å punge ut 3,5 av disse millionene.

Vestfold kommune er spesielt fornøyd med at det ligger til rette for tilfredsstillende universell utforming, på grunn av den minimale stigningen i traséen.

Holmestrand kommune legger vekt på at turstien kan åpne for daglig, enkelt og nært friluftsliv for mange. Samt at området blir tilgjengelig for alle, uansett funksjonsnivå.

 

Kilde: Holmestrand kommune