Rogaland fylkeskommune sørger nå gjennom nettstedet tilgjengelighet.no for at du får informasjonen du behøver om tilgjengelighet, før du drar dit. Du kan for eksempel sjekke akustikken i restauranten eller om tannlegekontoret er tilgjengelig for rullestolbrukere.

Sjekklistene er nå også blitt et verktøy som hjelper personer uten funksjonsnedsettelse å planlegge et samfunn for alle.

Da Karmøy kommune fikk tildelt midler fra Deltasenteret for å arbeide med universell utforming, støtte de på akkurat dette problemet.

Men med sjekklistene og kurs fra fylkeskommunen fikk de det de trengte for å ta et krafttak for universell utforming, forteller prosjektleder Anne Elisabet Askeland til temamagasinet Effektiv velferd.


Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune, forteller til magasinet at fylkeskommunen i arbeidet med å utvikle detaljerte sjekklister for evaluering av uteområder, bygg og anlegg, har vært nøye med å inkludere brukerorganisasjonene, for å spørre om alt er tatt med.


Også fylkeskommunens egen byggavdeling har fått ny innsikt i universell utforming gjennom samlet informasjon fra nettstedet www.tilgjengelighet.no. De innså blant annet at mange videregående skoler manglet skilting og kart for å gjøre det lettere å orientere seg i byggene.

Kilder: Rogaland fylkeskommune og MediaPlanet

Skilt med rullestolsymbol og tekst "Latskap er ingen funsksjonshemming"
Foto: Anne Elisabeth Askeland, Rogaland fylkeskommune