Per Inge Bjerknes (37) er veiplanlegger og blind. Nå skal ha være med på åpne landskaper for flere.

Bjerknes deltar i en nyetablert ressursgruppe på 30 personer. Gruppen skal være med på å forme morgendagens samfunn – et samfunn som er tilgjengelig og manøvrerbart for mennesker med ulik funksjonshemming. Medlemmene skal komme med råd og anbefalinger.

Oppdraget er bestilt av Stortinget, med Deltasenteret som ansvarlig institusjon.

– Jeg har jo bred egenerfaring, og har reist mye rundt og holdt foredrag om temaet. I løpet av årene har jeg gjort meg en del tanker om hvordan ting burde være. Ta det nye billettsystemet til NSB for eksempel. Det er helt umulig for meg. Håpet er å bidra til at en unngår de verste fallgruvene, sier Bjerknes til Smaalenenes Avis i Indre Østfold.

Han legger til at andelen eldre vokser, og behovet for nye løsninger med dem.

I hjemdistriktet er Bjerknes er en profilert politiker, og han har blant annet vært fylkesvaraordfører for Senterpartiet.

Han forteller til avisa at jobben med universell utforming er noe han virkelig har lyst til å holde på med. Og det man har lyst til, får man tid til.

Bjerknes mener det er spesielt viktig at offentlige bygninger kan brukes av alle.

Det samme gjelder informasjon. At det blir gitt i en form og på et språk som ikke ekskluderer.

Transport er et tredje tema han vil vektlegge.

Helt overordnet er også holdninger til funksjonshemmede. Hvordan blir for eksempel en person i rullestol møtt på et jobbintervju? Ser arbeidsgiveren først og fremst rullestolen, eller kompetansen til vedkommende?

Bjerknes forteller at smarttelefonen er blitt det viktigste verktøyet han har i hverdagen, med apper for alt tenkelig. På den hører han også tekstmeldinger, mail, dokumenter og innhold på nettsider.

Kilde:  Smaalenenes Avis