I år har det vært mye oppmerksomhet rundt prosjektet «Turveger for alle» i fylket.

Turgåere på tilrettelagt sti. Foto: Kjersti Berge, Telemark fylkeskommune
Foto: Kjersti Berge, Telemark fylkeskommune
Målet er å tilrettelegge for mer aktive hverdager, gjennom å anlegge sentrumsnære turveger i Telemarks 18 kommuner. De fleste av kommunene har i dag en slik turveg på plass og flere planlegges.
I 2016 har prosjektet arrangert tre temadager om turveger med universell utforming. Det har vært foredrag, befaring av turvegene og erfaringsutveksling. I alt 120 personer deltok på arrangementene.


Fylkesgruppa for prosjektet har selv besøkt ni av turvegene i 2016. Konklusjonen er at prosjektet blir godt mottatt i hele fylket og det vekker oppmerksomhet også utenfor fylkets grenser. Flere av turvegene framstår i dag som lokale attraksjoner. Både lokalbefolkningen og besøkende bruker dem.


I 2016 har prosjektet mottatt 360 000 kroner i tilskudd fra Bufdir. Pengene er brukt til en rekke delprosjekter, som planlegging av nye turveger og produksjon av kart over de som er anlagt.

Mer om prosjektet på Fylkesmannens nettsider. 

Kilde: Telemark fylkeskommune