Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) bevilger nærmere 12,5 millioner kroner til tilskudd som går til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming.

Bildet viser Solveig Horne.

 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Foto: Ilja C. Hendel/Regjeringen)

Til sammen 40 prosjekter har fått tilskudd gjennom ordningen som forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Her er oversikten over prosjektene som nå får midler.

– Universell utforming handler om likeverd og like muligheter. Universell utforming bidrar til at flere kan være i arbeid og delta i samfunnet. Derfor er det viktig å øke det kunnskapsgrunnlaget vi har for å bidra til et bedre universelt samfunn, sier Solveig Horne.

Kommuner, organisasjoner og forskningsinstitutter er blant dem som har fått tilskudd.

Avinor får tilskudd til kompetanseheving om universell utforming ved flyplasser.

Det samme gjør et pilotprosjekt som skal gjøre det enklere å finne fram i store bygningsstrukturer som kjøpesentre og flyplasser ved bruk av "Bluetooth-varder" og apper. Dette prosjektet får over 1,2 millioner kroner.

Et tredje tiltak som får støtte, er et Universelt utformet jobbsøkerverktøy som skal utvikles av Jobbnorge AS.

Tidligere i år lanserte statsråd Horne regjeringens handlingsplan for universell utforming. Planen består av 47 tiltak, blant annet tiltak om kompetanseheving og informasjon.

Kilde: Statsministerens kontor