Standard Norge reviderer nå standarden for universell utforming (UU) av bygg.

Meteorologisk institutt sin Tallhall i Oslo
Nye standarder kan gi bedre løsninger. Her Meteorologisk institutt sin Tallhall i Oslo. (Bilde: Direktoratet for byggkvalitet/archelon.no)

 

Dagens standard er tungvint å bruke i prosjektutviklingen, konstaterer Ketil Moe overfor bladet Arkitektnytt. Han skal lede arbeidet med den nye standarden.

– Standarden må bli enklere å bruke ved prosjektering, utførelse og i driftsfasen.

– For eksempel kan vi tydeliggjøre hva de enkelte fagene har ansvar for, og hvordan de gjennom prosjektering og utførelse bidrar til et samlet godt resultat, sier Moe til Arkitektnytt.

Dagens standarder gir ifølge Moe en grei oversikt over kravene for en som beveger seg rundt i et prosjekt, fra parkeringsplass til hovedinngang, opp en trapp eller heis, bort en korridor og inn i en leilighet med bad og wc. På mange områder, som snusirkler for rullestol, eller merking av trapp, kan den angi eksakte løsninger.

Men på andre områder skaper dages standard mer usikkerhet. Det handler da om slikt som kontraster mellom farger, belysning, akustikk, eller allergi.

– Her vil vi prøve å angi målsettinger og utvikle metoder for å sikre at de innfris, lover Moe.

Foruten Moe består komiteen av representanter fra Blindeforbundet, Norges Handikapforbund, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Sintef-Byggforsk, Boligprodusentene, Undervisningsbygg, Forsvarsbygg og mange andre.

Komiteen skal levere sine forslag til revideringer av standarden ved årsskiftet 2015-2016. Forslagene vil deretter bli sendt på høringsrunde for de eventuelt vedtas av Standard Norge.