Mange med redusert funksjonsevne møter stengte dører i arbeidslivet. Den 3. desember arrangeres seminaret ”Vi vil jobbe – slipp oss til!”

Hanne Bjurstrøm, portrett.
Mange funksjonshemmede ønsker seg jobb, men opplever å ikke bli kalt inn på intervju hvis arbeidsgiveren får vite om funksjonsnedsettelsen.

Utdanning er enda viktigere for funksjonshemmede enn for andre, for å få jobb. Samtidig er det et utall hindringer for dem som ønsker å ta utdanning.

I forbindelse med den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede retter Norges Handikapforbund søkelyset mot funksjonshemmede og arbeid. Seminaret arrangeres på Grønland i Oslo.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm kommer til seminaret. der det blir presentert oppdatert forskning og politisk debatt med ungdomspolitikerne som en dag kommer til å styre landet.

 

Kilde: Norges Handikapforbund