Deltasenteret gir reisetilskudd til kommuner som ønsker å sende deltagere til konferansen «Veier mot målet - inspirasjonskonferanse om universell utforming». Men det haster å søke!

Konferansen finner sted 7. november i Oslo sentrum.

Under konferansen oppsummeres årets erfaringer fra det nasjonale kommunenettverket for universell utforming. Du får høre om et utvalg av all den fremragende innsatsen som blir gjort rundt i kommune-Norge for å skape et likestilt samfunn.

Målgruppen for arrangementet er kommuner, fylker samt andre myndigheter og fagfolk som vil holde seg oppdatert og lære om hvordan kommuner kan jobbe med universell utforming.

Det er mulig for kommuner å søke reisetilskudd for inntil tre personer.

Obs!: Søknadsfrist er torsdag 20. oktober.

Du finner program og mulighet for påmelding til konferansen her. Du finner også skjema for å søke om reisetilskudd.

 

Illustrasjon: KS Agenda