Fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan nå søke om tilskudd til kartlegging av tilgjengeligheten av uteområder.

Kartlegging av uteområder har vært en sentral oppgave i Handlingsplanen for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013.

Arbeidet har vært knyttet til Kartverket og resultatene er presentert av Kartverket, blant annet gjennom tilgjengelighetstjenesten i kartløsningen Norgeskart.

Gjennom den nye Handlingsplan for universell utforming 2015-2019 blir oppgaven videreført.

Nå kan det søkes om tilskudd til kartlegging.

Et utvalg kommuner og fylker som vil gjennomføre kartlegging av kommunesentra eller friluftsområder, kan gjennom Kartverket bli tildelt et tilskudd til dette arbeidet. 

Tilskuddene vil variere fra 50 000 kroner til 100 000 kroner per tilskuddsmottaker.

Søknadsfristen er 15. juli.

Mer informasjon finner du hos Kartverket her.

Kilde: Kartverket