Begrepet ”universell utforming” har vi her i Norge hentet fra USA. En gruppe amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere har utarbeidet noen grunnprinsipper for universell utforming. Her er de.

1) Enkelt: Du skal ikke behøve å ha mye erfaring eller kunnskap på forhånd.

2) Forståelig: Må du informeres om bruken, skal kommunikasjonen være enkel og rask å forstå.

3) Alle gjør feil: Gjør du noe galt, skal det ikke være farlig eller få alvorlige konsekvenser.

4) For alle: Løsningen skal kunne brukes av alle.

5) Fleksibilitet: Vi er forskjellige. De fleste synshemmede kan høre og de fleste hørselshemmede kan se.

6) Lav fysisk anstrengelse.

7) Størrelse og plass: Dette kan for eksempel avgjøre muligheten til å bruke et toalett.

Kilder: Norsk Design- og arkitektursenter / North Carolina State University