Helseministeren ble nesten sjokkert da han fikk presentert hvor god effekt velferdsteknologi har for kronisk syke.

Et prosjekt i fire bydeler i Oslo viser oppsiktsvekkende resultater.

Kronisk syke har fått bruke ulike typer av velferdsteknologi, for eksempel trygghetsalarm, medisindispensere, et system som måler blodsukker, blodtrykk, kroppstemperatur, lungefunksjon osv.

Når verdiene blir unormale, går alarmen i en sentral der det sitter helsepersonell klare for å kontakte eller rykke ut til pasienten.

En rapport viser at antall polikliniske konsultasjoner gikk ned med 34 prosent, hjemmebesøk ble redusert med 34 prosent, antall innleggelser ble redusert med 19 prosent.

Helseminister Bernt Høie mener at de er nødt til å tenke nytt rundt organiseringen av denne type helsetjenester. Han vil nå jobbe med å få innført dette som en ny måte å tenke på.

Kilde: Dagens Medisin