Er du på jakt etter gode ideer til universell utforming i bygninger og uteområder? Her kan du få hjelp. 

«Tenk universelt» og «Se universelt» er som navner sier, en todelt nettportal.

Den består av kunnskapsportalen «Tenk universelt» og bildeportalen «Se universelt». 

Nettportalene er blant annet lagd for arkitekter som behøver gode ideer til å tenke nytt.

 Kommer du i forbifarten over gode løsninger med god brukskvalitet, eller vet at slike finnes i ditt eget prosjekt, så kan du legge dem inn i bildeportalen «Se universelt».

 Hit kan du også gå for å søke inspirasjon fra andres bilder.

 Hos «Tenk universelt» finner du artikler om utforming, uteareal, publikumsbygg og boliger. Her er krav og retningslinjer samlet, og lett tilgjengelig for alle som ønsker å arbeide med universell utforming.

 Prosjektet er et samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken.

 Norske arkitekters Landsforbund (NAL) oppfordrer sine medlemmer til å bruke den nye nettportalen.

 Kilder: NAL og Tenk universelt