Prislappen på 3,4 millioner kroner til tross, så fungerer det ikke for rullestolbrukere, melder NRK Telemark.

– Hit kommer jeg, men ikke lenger, sier rullestolbruker Ragnar Anundsen og peker på en murtrapp i TV-innslaget på NRK Telemark.

Toalettet er moderne og flott, og bygget med universell utforming. Problemet er veien fram til toalettet, der trappen Anundsen peker på bare er ett av hindrene.

– Her kommer jeg ikke på do, her er det en stor fjellknaus som jeg må over, sier Anundsen.

Anundsen er leder for Rådet for funksjonshemmede i Porsgrunn. Han ble aldri spurt om råd før anlegget ble bygget, men ble invitert til åpningen og fraktet til stedet i båt.

Varaordfører Jannicke Andreassen i Porsgrunn sier til NRK Telemark at den høye prisen på det nye, flytende toalettet skyldes kravene som stilles når det er det offentlige som bygger. Hun håper at alle stier og rekreasjonsområder i kommunen på sikt blir gjort tilgjengelige for alle.

– Jeg håper at vi innen kort tid får tilrettelagt så også rullestolbrukere kommer seg ut og kan bruke toalettet, sier hun.

Her kan du se et innslag på NRK der Ragnar Anundsen vil fram til det nye toalettet.

Her kan du lese et innlegg i Porsgrunn Dagblad der ordfører Robin Kåss svarer på kritikken mot det nye toalettet.

 

Kilde: NRK Telemark

Foto: Porsgrunn kommune