På Ringsaker har diskusjonen rast etter at det ble kjent at det nye IKEA-bygget kan få kommunens byggeskikkpris.

Ved inngangen til IKEA på Ringsaker står det "Vælkømmin". Det er også egen traktorparkering.

Ikeabygget

Men IKEA på Ringsaker har gjort flere tilpasninger enn dette, for å sikre at alle både blant ringsakinger og andre får tilgang til nybygget.

Juryens begrunnelse for å nominere IKEA-bygget til prisen er blant annet at utbyggeren som et gjennomført prinsipp, har lagt stor vekt på funksjonelle løsninger. Det er universell utforming og inkludering av alle brukergrupper har vært viktig for den svenske møbelkjeden.

Reaksjonene på nomineringen handler likevel ikke om manglende tilpasning for funksjonsnedsatte, men mer at utseendet på et IKEA-kjøpesenter og materialene som er brukt i bygget, ikke fortjener noen byggeskikkpris.

Kilde: Ringsaker Blad