Statens vegvesen har laget tre korte tegnefilmer om universell utforming og sikkerhet, folkehelse og fremkommelighet.

Målgruppen er alle som planlegger, bygger, drifter og jobber med trafikksikkerhetsarbeid.


Filmene ligger på YouTube. Du finner dem her:

Universell utforming og folkehelse

Universell utforming og sikkerhet

Universell utforming og fremkommelighet 


– Vi håper filmene vil bidra til å skape motivasjon hos kolleger i Vegvesenet, men også i andre etater og samarbeidspartnere som jobber med transportsystemet, sier Randi K. Øverland. Hun er koordinator for universell utforming i Statens Vegvesen Region øst.
Øverland understreker at universell utforming av transportsystemet hjelper også andre enn bare personer med funksjonsnedsettelser. Dette bidrar også til at andre lettere kan velge å gå, sykle og ta kollektivtransport.


Alle reisende, både lokale beboere og turister og andre tilreisende trenger et forutsigbart, tilgjengelig og lesbart transportsystem, mener koordinatoren i Statens Vegvesen.

Kilde: Statens vegvesen