Regjeringen ønsker å øke den lokale kompetansen innen universell utforming. Det er nå mulighet for å søke om midler.

Målet med denne tilskuddsordningen er å få opp prosjekter lokalt som kan bidra til å utvikle kompetanse, verktøy og gode eksempler innen plan, kart og geodata.

Aktuelle søkere er i hovedsak organisasjoner, virksomheter, stiftelser og faglige nettverk, både innen privat og offentlig sektor. De kan gjerne søke om midler i samarbeid med en offentlig aktør.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i år ut om lag 4 millioner kroner til denne tilskuddsordningen.

Søknadsfristen er 1. juni 2016.

Her kan du lese mer om hva du kan søke støtte til og kriteriene for tildeling. Du finner også kontaktopplysninger.

 

Kilde: regjeringen.no