Karde AS har laget en ny veileder om tilrettelegging i boliger for mennesker med utviklingshemning. 

Veilederen Bonum Domus   inneholder mange anbefalinger om løsninger som kan hjelpe yngre mennesker i boligen og i dagliglivet.

Den kan også hjelpe andre som deltar i tilrettelegging av boliger for yngre mennesker med utviklingshemning og andre former for nedsatt kognitiv funksjonsevne.

Noen ganger er det vanskelig å orientere seg om hva som finnes på markedet av teknologiske løsninger. Da kan denne veilederen gi deg hjelp til å finne fram i jungelen av alt fra vaffeljern til nøkkelfinnere og døråpnere.

Grafikk fra veilderen
Veilederen er utarbeidet av Karde AS med tilskudd fra Husbanken.