At byggherrer ikke følger lovpålagte krav om universell utforming er et gjentagende problem, mener Fylkesrådet for funksjonshemmede i Finnmark.

Haldde Arkitekter/Finnmark fylkeskommune
Kautokeinos flunkende nye tannklinikk har store mangler når det gjelder til universell utforming. Dermed er ikke bygget tilgjengelig for en stor gruppe i befolkningen, skriver Altaposten.

Finnmark fylkesråd mener at dette er et vanlig problem og at det skyldes manglende kompetanse hos byggherren, i dette tilfellet Finnmark fylkeskommune.

Fylkesrådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ. Mandatet er å ivareta de funksjonshemmedes vilkår i Finnmark. Rådet mener lokallagene må komme inn i byggeprosessene når nye offentlige bygg står på planen.

– Kommer vi inn i prosessen i en tidlig fase, kan universell utforming implementeres allerede i planleggingsfasen. Det vil bli mye rimeligere enn at byggherren må bygge om i etterkant for å etterkomme lovpålagte krav, mener fylkesråd Knut Mortensen.

 

Kilde: Altaposten