Offentlige myndigheter er blitt en stor og svært aktive bruker av sosiale medier. En ny rapport har sett på hvordan det står til med tilgjengeligheten.

Bildet viser forsiden på rapporten.

Rapporten «Tilgjengelig og forståelig» er nå publisert.

Kartleggingen viser at Facebook og Twitter er de sosiale mediene der myndighetene kommuniserer klart mest. De tre andre sosiale mediene som er kartlagt, er Snapchat, YouTube og Instagram.

I rapporten gis det også praktiske råd og inspirasjon til videre arbeidet med universell utforming av myndighetenes sosiale medier.

 

Rapporten konkluderer med at mye gjenstår når det gjelder å sikre universell utforming av det som kommer på sosiale medier.

Dette forsknings- og utviklingsprosjektet er finansiert av Deltasenteret i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Midlene kommer fra Deltasenterets program Tilskudd til arbeid med universell utforming i 2015.

Disse syv offentlige aktørene sin bruk av sosiale medier er kartlagt:

  • Brannvesenet
  • Departementene og regjeringen
  • Direktoratene
  • Kommuner og fylkeskommuner
  • Nasjonale beredskapsmyndigheter
  • NRK
  • Politiet

Undersøkelsen er utført av firmaet I all offentlighet.


Kilde: Ialloffentlighet