Nå er den nye kunnskapsportalen for universell utforming i byggsektoren, på lufta. Som vi allerede har skrevet om her på nytt om universell utforming, handler det i realiteten om to ulike nettportaler.

Håndlist i publikumsbygg. Eksempel på bilde du kan laste ned fra Se Universelt
Begge samler gode løsninger og eksempler. Den ene i tekst. Den andre i bilder.

Torsdag den 18. februar lanserte Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken de to nettstedene som skal være for alle som arbeider med universell utforming eller har interesse for temaet.

Tenk og Se

tenkuniverselt.no inneholder artikler om utforming, uteareal, publikumsbygg og boliger. Krav og retningslinjer er samlet og lett tilgjengelig for alle som arbeider med universell utforming eller har interesse for temaet.

Bildeopplastningssiden “Se universelt” er en bildeportal for bilder som viser gode eksempler på universelt utformede løsninger. Her kan du laste opp bilder du tar i forbifarten eller bilder av prosjektene dine.

Bildene skal være til inspirasjon og deling, og bilder som viser gode løsninger, kan bli benyttet som eksempler på temaene i Tenk universelt.

Dele og vise eksempler

– Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken ønsker å skape en plattform for å dele og vise eksempler på universelt utformede løsninger for bolig, bygg og utearealer på denne portalen, sier direktør Morten Lie fra DiBK.

– Har du fått til noe du synes er bra, er du velkommen til å dele det med andre. På tenkuniverselt.no kan du se eksempler på metoder, produkter, romløsninger eller byggverk som er nødvendig for noen, men bra for alle, sier Lie.

Viktig å formidle det som lykkes

Assisterende administrerende direktør i Husbanken Inger Vold Zapffe, mener det er stort behov for denne typen nettbaserte læringsarenaer.

– På “Tenk universelt” samler vi gode løsninger med god brukskvalitet. Når noen lykkes, er det viktig å kunne formidle noe som de fleste kan bruke og ha glede av. “Tenk universelt” åpner opp for denne erfaringsdelingen, sier Vold Zapffe.

Kilde: Direktoratet for byggekvalitet

(Foto: Se universelt)